Бадрах Энержи ХХК

товч танилцуулга

Бадрах Энержи ХХК-ийн үндсэн үйл ажиллагаа нь Монгол орны Говь нутагт нээн илрүүлсэн дэлхийн хэмжээний ураны ордын нарийвчилсан судалгаа, цаашлаад бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэн, олборлолт явуулснаар ураны бүтээгдэхүүн экспортолж, Монгол орны хөгжилд хувь нэмэр оруулах орлого бий болгох зорилготой билээ. Бадрах Энержи ХХК нийт 80 ажилтан, ажиллагсадтай ба үүний 97% нь Монгол ажилчид юм.

Гол үйл явдлууд

2013 Зөөвч-Овоо ураны ордын нөөцийг бүртгүүлэв
2013 АРЕВА Майнс ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ байгуулав
2015 Зөөвч-Овоо төслийн ТЭЗҮ-г батлуулав
2016 Ашиглалтын гурван тусгай зөвшөөрөл олгов
2017 Төрийн өмчит Мон-Атом ХХК хувьцаа эзэмшигч болов (34%)
2018 АРЕВА Майнс ХХК нэрээ Бадрах Энержи ХХК болгож өөрчлөв
2018 Зөөвч-Овоо үйлдвэрлэлийн туршилтын барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэвБадрах Энержи ХХК нь Дорноговь аймгийн нутаг дахь Зөөвч-Овоо, Дулаан-Уул, Өмнөт ураны ордыг хамарсан ашиглалтын гурван тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байна.

Зөөвч-Овоо (54 640 т), Дулаан-Уул (6 260 т) ураны ордын нөөц нь Монгол Улсын ураны бүртгэгдсэн нөөцийн 44 хувийг эзэлж байна.

Бадрах Энержи ХХК Зөөвч-Овоо ураны орд дээр ГДУО үйлдвэрлэлийн туршилт, нарийвчилсан ТЭЗҮ боловсруулах нарийвчилсан судалгааны ажил гүйцэтгэж байна.  • Бадрах Энержи ХХК МЭДЭЭ – 06 дугаар сар 2020
    Татаж авах
  • Бадрах Энержи ХХК МЭДЭЭ – 10 дугаар сар 2019
    Татаж авах

Бадрах Энержи ХХк-ийн хувьцаа эзэмшигчид

Орано групп, Франц

Орано групп нь Франц Улсын Төрийн өмчит компани бөгөөд нийгмийн хөгжил, цаашлаад эрчим хүчний салбарыг дэмжих цөмийн материал боловсруулж байна.

Орано групп уран олборлохоос эхлээд уран олборлох, боловсруулах, баяжуулах, ашигласан түлш дахин боловсруулах, логистик, инженерчлэлийн үйлчилгээ үзүүлэх хүртэлх цөмийн түлшний бүх үе шатыг хамарсан өндөр нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлдэг билээ. Ингэснээр нүүрс хүчлийн хий бага ялгаруулан цахилгаан үйлдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна.

Орано группийн 16,000 ажилтан Франц болон бусад орны үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдээ мэргэжлийн экспертиз, хамгийн орчин үеийн дэвшилтэт технологиор хангахын зэрэгцээ тасралтгүй шинийг эрэлхийлэн, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг чанд мөрдөн ажиллаж байна.


Орано Товчоор

Дэлхийн олон оронд ураны салбарт ажилласан 70 жилийн туршлага

Уран олборлолтоор дэлхийд тэргүүлэгч
3 компанийн нэг
2018 онд 8,101 тонн уран олборлосон

3 улсад 5 ураны уурхайтай


Мицубиши Корпораци, Япон Улс

Мицубиши Корпораци нь аж үйлдвэрийн санхүү, эрчим хүч, металл, тоног төхөөрөмж, химийн бүтээгдэхүүн, хүнс, байгаль орчны салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг ерөнхий худалдааны компани юм. Мицубиши Корпораци нь сүүлийн жилүүдэд өөрийн уламжлалт худалдааны үйл ажиллагаагаа тэлж, ашигт малтмал, жижиглэн худалдаа, дэд бүтэц, санхүүгийн салбар дахь хөрөнгө оруулалт болон аж үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл зэрэг өргөн цар хүрээнд төрөл бүрийн бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлж байна.

Тус корпораци нь дэлхийн 90 орчим улсад 200 гаруй салбар нэгж, 600 гаруй охин болон хараат компанитай, нийт 65 мянган ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна.

2009 оны 12 дугаар сард АРЕВА групп нь Монгол Улс дахь ураны хайгуулын төсөлдөө Мицубиши Корпорацитай санхүүгийн түншлэлийн гэрээ байгуулсан бөгөөд уг гэрээний дагуу АРЕВА Монгол компанийн 34%-ийг эзэмших опционыг тус корпорацид олгосон.

Мицубиши Корпораци нь 2011 оны 11 дүгээр сард дээрх опционоо хэрэгжүүлснээр АРЕВА Монгол компанийн санхүүгийн түнш болж, 2013 оны 10 дугаар сард энэхүү түншлэл нь Монгол улсын Засгийн газрын зөвшөөрлөөр баталгаажсан.

Мон-Атом ХХК, Монгол Улс

“Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого”, “Цөмийн Энергийн тухай хууль”-ийг Монгол Улсын УИХ-аар 2009 онд баталсан бөгөөд Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Ураны баталгаажсан нөөцийг нэмэгдүүлэн, хөрөнгө оруулах сонирхол бүхий стратегийн хөрөнгө оруулагчтай хамтран ордуудыг ашиглаж эхэлнэ” гэж заасны дагуу Засгийн газрын 2009 оны 45 дугаар тогтоолоор байгуулсан юм.

Дэлгэрэнгүй- Мон-Атом төрийн өмчит компани Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт уран болон бусад төрлийн цацраг идэвхт ашигт малтмал, эрэл хайгуул, тандан судалгааны ажлыг гүйцэтгэн нөөцийг тогтоох, олборлон баяжуулах, үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хувь эзэмшигчээр оролцох, хяналт тавих, салбарын материаллаг бааз, өндөр мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, уул уурхайн хариуцлагатай зарчмаар гүйцэтгэх, үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлыг хангах, ураны ашиглалтын хэтийн бодлого чиглэлийг тодорхойлох судалгаа хийх, хамтарсан төслүүдэд төрийн өмчийн оролцоог хуулийн дагуу төлөөлөн хангах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээний дагуу 2017 оны 6 дугаар сард Бадрах Энержи ХХК-ийн 34 хувийг Мон-Атом ХХК-д шилжүүлсэн. Монгол Улсын Засгийн газрын хувь эзэмшлийг хэрэгжүүлэх эрхийг Засгийн газар Мон-Атом компанид олгосон билээ.

Амлалт, үүрэг

Орано групп нь нийгэм, байгаль орчны хувьд хариуцлага хүлээн, эдийн засгийн үр ашигтай өсөлтийг бий болгохыг зорьж ажилладаг. Үйл ажиллагаагаа ёс зүйн хатуу зарчим дээр суурилан явуулдаг бөгөөд үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутгийн бүх оролцогчдын ашиг сонирхлыг анхаарч үздэг. Энэ бодлого нь дараах зүйлс дээр суурилдаг.

Үүнд: Үнэт зүйлсийн тунхаг.EITI

2003 оноос Орано групп нь санхүүгийн ил тод байдлыг дэмжих, авлигын эсрэг холбоо болох Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга (ОҮИТБС)-ыг дэмжсэнээр ашигт малтмалын олборлолт ашиглалттай холбоотой улс орнуудад төлж байгаа төлбөрийг илүү ил тод болгох үүргээ биелүүлж байна.

Орано группээс улс орнуудын Засгийн газарт төлж буй аливаа орлогыг (татвар, нөөц ашигласны төлбөр, хураамж) бие даасан экспертүүдийн хянадаг тайланд тусгасан байдаг.

ОҮИТБС-ын зөвлөлөөс Монгол Улсыг 2010 оны 12 дугаар сард “санаачилгад нэгдсэн орон” ангилалд оруулсан. Ингэснээр Монгол Улс энэ санаачилгын санхүүгийн ил тод байдлын стандартыг хангаж байна.

ICMM

Аюулгүй ажиллагааг хангасан, шударга, тогтвортой уул уурхай, металлын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилго бүхий олон улсын байгууллага болох Уул уурхай, металлын зөвлөлд Орано 2011 онд гишүүнээр элссэн. Орано групп нь уул уурхайн салбарт баримтлах баайгууллагын соёл болон өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа тус Зөвлөлөөс тогтвортой хөгжлийн хүрээнд баримталдаг 10 зарчмыг хэрэгжүүлж, холбогдох тайлангаа ил тод, хариуцлагатай гаргаж байгааг хоёр жил тутам дотоод үнэлгээнд оруулдаг.

GRI

2014 оны байдлаар Орано группийн гаргаж буй хүчин чармайлтын талаар оролцогч талуудын итгэлийг олох, цаашид ажлаа тогтмол сайжруулах боломж олгох зорилгоор компанийн нийгмийн хариуцлагын аудитыг хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэж байна.Та үргэлжлүүлэн зочилсноор күүки ашиглахыг хүлээн зөвшөөрч байгаа юм. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай хуулийн мэдэгдэл дотроос Күүки ашиглах бодлого хэсгийг уншина уу.